Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa płyty boiska piłkarskiego przy al. Piłsudskiego 69 a w Olsztynie  
Przedmiot zamówienia
Budowa płyty boiska piłkarskiego przy al. Piłsudskiego 69 a w Olsztynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
100.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie  
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Ulica
ul. Żołnierska  
Numer budynku
13A  
Data publikacji od
2018-05-14  
Data publikacji do
2019-01-04  
Termin składania ofert
2018-06-01 14:00  
Numer zgłoszenia
A.171.7.2018  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Na budowę płyty boiska piłkarskiego przy al. Piłsudskiego 69 a w Olsztynie
nr sprawy: A. 171. 7 .2018
 
24.05.2018 - Odpowiedź na pytania
24.05.2018 - SIWZ po modyfikacji
24.05.2018 - Załacznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji
24.05.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
24.05.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
01.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert
14.06.2018 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
19.06.2018 - Umowa TAMEX-OBIEKTY SPORTOWE S.A.
24.09.2018 - Aneks do umowy

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.docx 24,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 264 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do SIWZ-...mówienia.doc 125 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.1 ...hitektura.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.2 ...sanitarne.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.3 ...wu murawy.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.4 ...echniczne.pdf 851,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.6 ...sanitarne.pdf 132,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.5 ...budowlane.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.7 ...echniczne.pdf 44,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.8 ...- zieleń.pdf 663,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.9 ...ty ziemne.pdf 268,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.11...echniczne.pdf 278,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.10...sanitarne.pdf 833,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.12...rys. nr 1.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.13...rys. nr 2.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.14...sanitarne.pdf 2,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.15...sanitarne.pdf 270,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.16...sanitarne.pdf 208,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.18...sanitarne.pdf 169,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.17...sanitarne.pdf 387,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.19...sanitarne.pdf 285,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.20...sanitarne.pdf 342,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.21...sanitarne.pdf 141,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.22...łowniczy.pdf 153,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.23...łowniczy.pdf 157,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.24...łowniczy.pdf 143,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.26...echniczne.pdf 132,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.27...echniczne.pdf 258,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.28...echniczne.pdf 124,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.25...echniczne.pdf 2,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ ...ÓR UMOWY.doc 284 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do SIWZ ...kaz osób.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 6 do SIWZ ...az robót.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.nr 7 do SIWZ-P...onawstwo.docx 14,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-...uczenia-1.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-...etapowe-1.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dot. ...AŁOWEJ-1.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ODPOWIEDŹ NA PYT.pdf 3,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ — PO MODYFIKACJI.doc 266 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ ...DYFIKACJI.doc 285 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...SZENIA I.docx 13,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ZENIA II.docx 12,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofetr.pdf 251,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wynik...ępowania.pdf 238,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA TAMEX.pdf 15,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  aneks do umowy.pdf 709,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się